To takie proste!
Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
Strona głowna  /  Aktualności

Aktualności

Szanowni Rodzice !

 • Przed nami nowy rok szkolny, przygotowujemy się do nauki stacjonarnej. Pamiętajmy jednak, że wszyscy musimy zadbać o to,  aby w naszym Przedszkolu było bezpiecznie. Będą nas obowiązywały zasady zawarte w wytycznych: GIS, MZ, MEN oraz w dodatkowych rekomendacjach MEN. Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat obecnej sytuacji i uświadamiali je, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad higieny i stosowanie  się do zaleceń.
 • Zmiany organizacyjne w Przedszkolu zostały zaplanowane z myślą o bezpieczeństwie dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 • Zwracamy się z gorącą prośbą o systematyczne śledzenie strony internetowej przedszkola, w tym zakładki grupy, do której uczęszcza Wasze dziecko.
 • Pamiętajmy o konieczności osłony ust i nosa oraz o dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic. Zachowujmy dystans społeczny i unikajmy tworzenia się zbędnych grup oczekując na wejście do obiektu. Sugerowane jest, aby jedna osoba przyprowadzała i odbierała dziecko z przedszkola.
 • W sytuacji zakażenia wirusem COVID-19 przedszkole przejdzie na zdalny tryb nauczania. Nauczyciel wychowawca niezwłocznie o tym fakcie informuje rodziców za pośrednictwem strony internetowej przedszkola lub telefonicznie.
 • W sytuacji kształcenia zdalnego, nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele specjaliści ustalają formy konsultacji z rodzicami podopiecznych.
 • W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności przedszkolnej ustala się  zasady komunikacji między rodzicami dzieci a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji.
 1. Rodzic/opiekun prawnynatychmiast informuje dyrektora przedszkola/drogą telefoniczną, mailową lub poprzez nauczyciela-wychowawcę/ o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny  natychmiast informuje dyrektora przedszkola o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor przedszkola powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie dziecka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym przedszkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa, aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora przedszkola o wyzdrowieniu lub zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 dziecka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Rodzic/opiekun prawny, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować nauczyciela-wychowawcę drogą mailową lub telefonicznie.
 6. Nauczyciel-wychowawca przekazuje informację o dziecku z objawami infekcji przedszkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Dziecko z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w zajęciach online.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka nauczyciela-wychowawcę drogą mailową lub telefonicznie.
 9. O fakcie wyzdrowienia dziecka nauczyciel-wychowawca grupy informuje przedszkolnego koordynatorabezpieczeństwa.
 • Wszystkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

W przypadku złego samopoczucia, objawów typowych dla zarażenia COVID-19 lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowaniem w stanie epidemii, można również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu pod nr.tel:

18 443 54 64 wew. 32,34,39 lub 18 442 13 54 wew.32,34,39, nr tel.kom.692 238 655.

                                  Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-31 17:44:17

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 18:11:32