Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
Strona głowna  /  Aktualności

 

Zbiórka dla Gminnego Schroniska dla zwierząt w Starym Sączu

potrwa do końca stycznia 2021 roku.

Można ofiarować:

- karmę dla dorosłych psów,

- karmę dla kociąt (Junior),

- ciepłe koce, śpiworki,

- zabawki dla pupili itp.

Wszystkim darczyńcom, w imieniu podopiecznych ze Schroniska

dziękujemy!

Archiwum aktualności

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-23 23:36:51

    

    

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-23 23:22:07

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-15 20:15:49

Przypominamy,  że do 15 grudnia 2020r. należy uregulować płatności za pobyt dziecka w przedszkolu

(tj. opłatę stałą oraz koszty wyżywienia) zgodnie 

z obowiązującym regulaminem opłat. / zakładka:  Opłaty /

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-10 17:23:55


komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-07 19:18:59

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-02 20:57:49

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-24 20:13:53

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-16 15:22:53

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-11 20:28:13

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-19 14:38:39

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-24 23:50:51

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-01 17:42:17

Szanowni Rodzice !

 • Przed nami nowy rok szkolny, przygotowujemy się do nauki stacjonarnej. Pamiętajmy jednak, że wszyscy musimy zadbać o to,  aby w naszym Przedszkolu było bezpiecznie. Będą nas obowiązywały zasady zawarte w wytycznych: GIS, MZ, MEN oraz w dodatkowych rekomendacjach MEN. Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat obecnej sytuacji i uświadamiali je, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad higieny i stosowanie  się do zaleceń.
 • Zmiany organizacyjne w Przedszkolu zostały zaplanowane z myślą o bezpieczeństwie dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 • Zwracamy się z gorącą prośbą o systematyczne śledzenie strony internetowej przedszkola, w tym zakładki grupy, do której uczęszcza Wasze dziecko.
 • Pamiętajmy o konieczności osłony ust i nosa oraz o dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic. Zachowujmy dystans społeczny i unikajmy tworzenia się zbędnych grup oczekując na wejście do obiektu. Sugerowane jest, aby jedna osoba przyprowadzała i odbierała dziecko z przedszkola.
 • W sytuacji zakażenia wirusem COVID-19 przedszkole przejdzie na zdalny tryb nauczania. Nauczyciel wychowawca niezwłocznie o tym fakcie informuje rodziców za pośrednictwem strony internetowej przedszkola lub telefonicznie.
 • W sytuacji kształcenia zdalnego, nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele specjaliści ustalają formy konsultacji z rodzicami podopiecznych.
 • W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności przedszkolnej ustala się  zasady komunikacji między rodzicami dzieci a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji.
 1. Rodzic/opiekun prawnynatychmiast informuje dyrektora przedszkola/drogą telefoniczną, mailową lub poprzez nauczyciela-wychowawcę/ o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny  natychmiast informuje dyrektora przedszkola o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor przedszkola powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie dziecka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym przedszkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa, aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora przedszkola o wyzdrowieniu lub zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 dziecka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Rodzic/opiekun prawny, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować nauczyciela-wychowawcę drogą mailową lub telefonicznie.
 6. Nauczyciel-wychowawca przekazuje informację o dziecku z objawami infekcji przedszkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Dziecko z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w zajęciach online.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka nauczyciela-wychowawcę drogą mailową lub telefonicznie.
 9. O fakcie wyzdrowienia dziecka nauczyciel-wychowawca grupy informuje przedszkolnego koordynatorabezpieczeństwa.
 • Wszystkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

W przypadku złego samopoczucia, objawów typowych dla zarażenia COVID-19 lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowaniem w stanie epidemii, można również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu pod nr.tel:

18 443 54 64 wew. 32,34,39 lub 18 442 13 54 wew.32,34,39, nr tel.kom.692 238 655.

                                  Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-31 17:44:17

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 18:11:32

Konferencja prasowa ministra edukacji i minister rodziny

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 17:52:24

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-25 17:14:42

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-25 17:01:27

Organizacja

Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020

będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem

zawartym w  załączniku nr.1.

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola.

 

Przypominamy o konieczności zachowania

obowiązujących zasad bezpieczeństwa

związanych z COVID-19.

 

Szczegóły dotyczące spotkań prosimy konsultować

z wychowawcami poszczególnych grup.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-17 13:29:04

        

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-23 08:00:12

 

 

W związku naliczeniem w miesiącu marcu 2020 r.

opłat z  tytułu  żywienia i opłaty stałej  

 Rodzice mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty

składając stosowny wniosek w siedzibie przedszkola

od dnia 18 czerwca do dnia 26 czerwca 2020 r.

w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o zwrot nadpłaty do pobrania  tutaj

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-16 12:23:58

Pracownicy Towarzystwa Nasz Dom

wraz z podopiecznymi dziękują

Dyrekcji,  Nauczycielom, Rodzicom i Przedszkolakom

za udział i zaangażowanie w 20 edycji Góry Grosza.

W akcji  wzięło udział prawie 8 tysięcy placówek 

edukacyjnych, które łącznie uzbierały kwotę 2433058,75 zł.  

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-08 10:56:03

  

Nauczyciele naszego przedszkola

nadal prowadzą  zajęcia zdalne.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-05 13:26:49

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

oraz letni wypoczynek

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 21:22:16

 

Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno,... Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.       (Julian Ejsmond)

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 00:00:00

   1 czerwca   Dzień Dziecka

Wszystkim dzieciom życzymy

beztroskiego i szczęśliwego dzieciństwa.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-22 00:00:00

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-26 07:54:32

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-30 17:46:33

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 16:23:14

 

               

 

      
 

   


      
 

    

       

    

 

     

     


    

       Bardzo dziękujemy Rodzicom za nadesłane zdjęcia! Emoji Thumbs Up GIF - Emoji ThumbsUp Okay - Discover & Share GIFs ...

Więcej zdjęć do obejrzenia w Galerii

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-03 10:34:18