Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

i  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021

do Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze

 

 

Postępowanie rekrutacyjne:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Gminnego Przedszkola Publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin:

od 17 lutego 2020 r. do 06 marca 2020 r.,

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Gminnego Przedszkola Publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin:

od 06 marca 2020 r. do 11 marca 2020 r.,

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: od 12 marca 2020 r.,

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – termin:

od 13 marca 2020 r. do 17 marca 2020 r.,

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin:

od 19 marca 2020 r.

 

Postępowanie uzupełniające:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Gminnego Przedszkola Publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin:

od 19 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Gminnego Przedszkola Publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin:

od 01 kwietnia 2020 r. do 06 kwietnia 2020 r.,

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: od 09 kwietnia 2020 r.,

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – termin:

od 14 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.,

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – termin:

od 21 kwietnia 2020 r.

 

Rytro, 02.01.2020 r.

Do pobrania:

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYTRZE na rok szkolny  2020/2021

 

2. POTWIERDZENIE  WOLI zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze   na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

 

 

                

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-26