Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
Strona głowna  /  Aktualności

 

Ważna informacja!

 

Od dnia 20.10. 2020r. do 30.10. 2020r.

przedszkole przechodzi w tryb

pracy zdalnej.

 

********

W zakładce  Zajęcia zdalne  będziemy codziennie umieszczać zajęcia dla poszczególnych grup opracowane przez nauczycieli - wychowawców danej grupy. Zachęcamy wszystkie dzieci do wspólnej pracy i zabawy, a Rodziców prosimy o pomoc w realizacji tych zajęć z dziećmi.

 

********

 

 

Archiwum aktualności

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-24 23:50:51

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-01 17:42:17

Szanowni Rodzice !

 • Przed nami nowy rok szkolny, przygotowujemy się do nauki stacjonarnej. Pamiętajmy jednak, że wszyscy musimy zadbać o to,  aby w naszym Przedszkolu było bezpiecznie. Będą nas obowiązywały zasady zawarte w wytycznych: GIS, MZ, MEN oraz w dodatkowych rekomendacjach MEN. Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat obecnej sytuacji i uświadamiali je, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad higieny i stosowanie  się do zaleceń.
 • Zmiany organizacyjne w Przedszkolu zostały zaplanowane z myślą o bezpieczeństwie dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 • Zwracamy się z gorącą prośbą o systematyczne śledzenie strony internetowej przedszkola, w tym zakładki grupy, do której uczęszcza Wasze dziecko.
 • Pamiętajmy o konieczności osłony ust i nosa oraz o dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic. Zachowujmy dystans społeczny i unikajmy tworzenia się zbędnych grup oczekując na wejście do obiektu. Sugerowane jest, aby jedna osoba przyprowadzała i odbierała dziecko z przedszkola.
 • W sytuacji zakażenia wirusem COVID-19 przedszkole przejdzie na zdalny tryb nauczania. Nauczyciel wychowawca niezwłocznie o tym fakcie informuje rodziców za pośrednictwem strony internetowej przedszkola lub telefonicznie.
 • W sytuacji kształcenia zdalnego, nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele specjaliści ustalają formy konsultacji z rodzicami podopiecznych.
 • W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności przedszkolnej ustala się  zasady komunikacji między rodzicami dzieci a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji.
 1. Rodzic/opiekun prawnynatychmiast informuje dyrektora przedszkola/drogą telefoniczną, mailową lub poprzez nauczyciela-wychowawcę/ o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny  natychmiast informuje dyrektora przedszkola o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor przedszkola powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie dziecka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym przedszkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa, aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora przedszkola o wyzdrowieniu lub zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 dziecka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Rodzic/opiekun prawny, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować nauczyciela-wychowawcę drogą mailową lub telefonicznie.
 6. Nauczyciel-wychowawca przekazuje informację o dziecku z objawami infekcji przedszkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Dziecko z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w zajęciach online.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka nauczyciela-wychowawcę drogą mailową lub telefonicznie.
 9. O fakcie wyzdrowienia dziecka nauczyciel-wychowawca grupy informuje przedszkolnego koordynatorabezpieczeństwa.
 • Wszystkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

W przypadku złego samopoczucia, objawów typowych dla zarażenia COVID-19 lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowaniem w stanie epidemii, można również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu pod nr.tel:

18 443 54 64 wew. 32,34,39 lub 18 442 13 54 wew.32,34,39, nr tel.kom.692 238 655.

                                  Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-31 17:44:17

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 18:11:32

Konferencja prasowa ministra edukacji i minister rodziny

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 17:52:24

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-25 17:14:42

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-25 17:01:27

Organizacja

Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020

będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem

zawartym w  załączniku nr.1.

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola.

 

Przypominamy o konieczności zachowania

obowiązujących zasad bezpieczeństwa

związanych z COVID-19.

 

Szczegóły dotyczące spotkań prosimy konsultować

z wychowawcami poszczególnych grup.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-17 13:29:04

        

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-23 08:00:12

 

 

W związku naliczeniem w miesiącu marcu 2020 r.

opłat z  tytułu  żywienia i opłaty stałej  

 Rodzice mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty

składając stosowny wniosek w siedzibie przedszkola

od dnia 18 czerwca do dnia 26 czerwca 2020 r.

w godz. 8.00 – 15.00.

Wniosek o zwrot nadpłaty do pobrania  tutaj

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-16 12:23:58

Pracownicy Towarzystwa Nasz Dom

wraz z podopiecznymi dziękują

Dyrekcji,  Nauczycielom, Rodzicom i Przedszkolakom

za udział i zaangażowanie w 20 edycji Góry Grosza.

W akcji  wzięło udział prawie 8 tysięcy placówek 

edukacyjnych, które łącznie uzbierały kwotę 2433058,75 zł.  

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-08 10:56:03

  

Nauczyciele naszego przedszkola

nadal prowadzą  zajęcia zdalne.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-05 13:26:49

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

oraz letni wypoczynek

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 21:22:16

 

Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno,... Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.       (Julian Ejsmond)

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 00:00:00

   1 czerwca   Dzień Dziecka

Wszystkim dzieciom życzymy

beztroskiego i szczęśliwego dzieciństwa.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-22 00:00:00

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-26 07:54:32

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-30 17:46:33

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 16:23:14

 

               

 

      
 

   


      
 

    

       

    

 

     

     


    

       Bardzo dziękujemy Rodzicom za nadesłane zdjęcia! Emoji Thumbs Up GIF - Emoji ThumbsUp Okay - Discover & Share GIFs ...

Więcej zdjęć do obejrzenia w Galerii

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-03 10:34:18

 

W zakładce " Rekrutacja 2020/2021" zamieszczona jest

lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Nadal istneje możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 • pocztą tradycyjną /Gminne Przedszkole Publiczne, 33-343 Rytro 8/ 
 • pocztą elektroniczną /przedsz@op.pl/.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-02 10:53:16

To cykl programów edukacyjnych  transmitowany codziennie   od poniedziałku do piątku od godz. 11.40, skierowany do przedszkolaków, rodziców, nauczycieli.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-30 14:47:04


Od 19.03.2020r. - 31.03.2020r. odbywa się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021. Dokumenty do pobrania ze strony internetowej /Wniosek i Potwierdzenie woli/. Wypełnione  dokumenty można przesyłać na adres przedszkola:

 • pocztą tradycyjną /Gminne Przedszkole Publiczne, 33-343 Rytro 8/
 •  scany dokumentów pocztą elektroniczną /przedsz@op.pl/.
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-20 08:17:53

Drodzy Rodzice!

  W zakładce " Zajęcia zdalne" będziemy prezentować zadania przygotowane przez nauczycieli dla poszczególnych grup. Zachęcamy też do odwiedzenia strony MEN Nauka zdalna / link poniżej/ i skorzystania z innych propozycji.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 11:44:24


Decyzją MEN  zajęcia w przedszkolu zawieszone

od 16 marca do 25 marca 2020r.

 

Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-11 17:12:25

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Sączu ul. Stefana Czarnieckiego 19,
33-300 Nowy Sącz

tel . (+48) 18 443 54 64

tel. sekr. (+48) 18 443 57 32

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-11 17:04:14

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-02-17 18:56:33

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-29 22:40:33

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-22 20:54:39