Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Aktualności

Drodzy Rodzice!

 

W dniu 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30 odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich grup przedszkolnych.

Zebranie poprzedzi wystąpienie pedagog i psycholog Pani Haliny Czerwińskiej, która przybliży zebranym temat:

„Trudne zachowania występujące u dzieci w wieku przedszkolnym”.

WAŻNE!

* Obecność na zebraniu rodziców dzieci sześcioletnich jest obowiązkowa, ponieważ zostaną zapoznani z diagnozą wstępną swojego dziecka.

*  W tym dniu zajęcia dla dzieci w grupie 2 odbywają się do godziny 1515.

* Podczas zebrania będzie możliwość konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu – psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym.

Zapraszamy!