Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
Strona głowna  /  Wydarzenia

"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, 

nadzieją, która ciągle kwitnie, 

przyszłością, która bez przerwy się otwiera." 

 

                                                    Jan Paweł II

 

 

 W naszym przedszkolu najważniejsze jest,

aby nasze dzieci były szczęśliwe.

Tylko ze szczęśliwych dzieci

wyrastają szczęśliwi dorośli. 

 

 

 • W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane.
 • Pragniemy nauczyć nasze pociechy wiary we własne możliwości, rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości. Przygotowujemy każde dziecko do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami. Przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
 • Zachęcamy dzieci do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat.
 • Uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w nauce szkolnej, wspomagamy proces przygotowania dzieci do pisania i czytania.
 • Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty; Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.
 • Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanujemy ich autonomię.
 • Zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych.
 • Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze.
 • Nasze oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń

W zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

 

Rodzicu!

 • Przestrzegaj podstawowych zasad higieny, w tym częstego myca rąk z użyciem ciepłej wody i mydła.
 •  Nie przysyłaj  przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.
 • Jeżeli dziecko czy dorosły nie miał kontaktu z osobą chorą nie ma powodu do obaw.
 • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy / art.32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macieżyństwa, Dz.U.2017, poz.1368 /
 • Zapoznaj się z zasadami skutecznego mycia rąk.

https://www.gov.pl/photo/eb4cd528-854c-416d-b549-e21df297d1ed

 

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Ministrem Edukacji Narodowej

https://youtu.be/37QwE67w3LM

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-01 20:40:10