Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Rekrutacja 2022/23

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023

do Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1POTWIERDZENIE  WOLI zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze na rok szkolny 2022/2023

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYTRZE

3. DEKLARACJA  KONTYNUOWANIA  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO