Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
Strona głowna  /  Grupa III
Grupa III

 Maki        Galeria

 

 

Wychowawca grupy:

mgr Jadwiga Ogorzały

 

 

 

 

Adres e-mailowy do kontaktu

z wychowawcą grupy:

   maki.przedsz@onet.pl 

 

 

Dyżur nauczyciela - wychowawcy dla rodziców

pod nr telefonu:18 446 90 09

poniedziałek : 9.50 -10.20 

 

 

Zajęcia dodatkowe

Religia:

środa, czwartek  - 8:00 - 8:30;

Język angielski:

poniedziałek, wtorek - 9:50 - 10:20;                                                                              

         

 

 

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD   DNIA dla grupy  III

na rok szkolny 2021/2022

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.30 – 13.30

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

Środa, czwartek -  zajęcia z religii od  8:00 – 8:30.

 

8:30 - 9:00

 • Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela

• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

 • Działania wspomagające rozwój dziecka ? indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

9:00 - 9:15

• Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

• Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do posiłku.

9:15 - 9:30  Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

9:30 - 10:00

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

Poniedziałek, wtorek  - język angielski  od 9:50 – 10:20.

10:00 - 10:15

• Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.

10:15 - 10:45

• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

 

10:45 - 12:15

• Swobodne zabawy organizowane na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo - ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

• Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem  sprzętu sportowego.

 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 • Gry i zabawy ruchowe.

• Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

 

12:15 - 12:30  Obiad

12:30 -  13:30

 • Swobodna zabawa dzieci w sali, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

 • Działania wspomagające rozwój dziecka -  indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

• Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.

• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.

 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, wokół przedszkola i poza terenem przedszkola.

• Czynności higieniczno - porządkowe

• Rozchodzenie się dzieci.

Dla dzieci korzystających z pobytu więcej niż 5 godzin dziennie:

7.00- 8.30 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela -  w grupach połączonych w grupie I.

13.30 - 13.45 Swobodna zabawa dzieci, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

13:45 - 14:00  Podwieczorek

14.00 – 16.00  Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne – w grupach połączonych w grupie I. Rozchodzenie się dzieci.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-22