Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
Strona głowna  /  Grupa IV
Grupa IV

 Stokrotki             Galeria

  

     

Wychowawca grupy:

mgr Elżbieta Filip

 

 

 

Adres e-mailowy

do kontaktu z wychowawcą grupy:

Stokrotki.iv@op.pl      

 

Dyżur nauczyciela - wychowawcy dla rodziców,

pod nr telefonu:18 446 90 09

czwartek: 9:00-9:30

 

Zajęcia dodatkowe

Religia:

wtorek, piątek - 8:00- 8:30;

 

Język angielski:

poniedziałek - 8:40 - 9:10;

czwartek - 9:00 - 9:30.

 

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD   DNIA dla grupy  IV

na rok szkolny 2021/2022

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.30 – 13.30

 

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

 

WTOREK / PIĄTEK  zajęcia z Religi  od 8.00 – 8.30

 

8:30 - 9:00

 • Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela

• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

 • Działania wspomagające rozwój dziecka - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

9:00 - 9:30

• Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

• Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do posiłku.

9:30 - 9:45 Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

9:45 - 10:15

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:15 - 10:30

• Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 • Gry i zabawy ruchowe.

10.30 - 11.00

• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

 

11.00 - 12.30

• Swobodne zabawy organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo - ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

• Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem  sprzętu sportowego.

 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 • Gry i zabawy ruchowe.

• Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

 

12:30 - 12:45 Obiad

12:45 - 13:30

 • Swobodna zabawa dzieci w sali, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

 • Działania wspomagające rozwój dziecka -  indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

• Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.

• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.

 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.

• Czynności higieniczno ?porządkowe

• Rozchodzenie się dzieci.

 

Dla dzieci korzystających z pobytu więcej niż 5 godzin dziennie:

7.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela -  w grupach połączonych w grupie II.

13.30 -14.00 Swobodna zabawa dzieci, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

14:00 - 14:15  Podwieczorek

14.15 – 16.00  Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne – w grupach połączonych w grupie II. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-29