Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Catering

Rytro, 04 stycznia 2024 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 1. Zamawiający: Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
 2. Przedmiot zamówienia: „Przygotowanie i dostarczenie na potrzeby stołówki przedszkolnej średnio dziennie 85 posiłków: śniadań, obiadów z napojem (kompotem), podwieczorków do Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze w roku szkolnym 2023/2024”.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w trakcie trwania roku szkolnego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: II półrocze roku szkolnego 2023/2024: od 12.02.2024 r. do 12.07.2024 r. we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
  Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze, Rytro 655, 33 – 343 Rytro
  Osoba do kontaktu: Dyrektor Przedszkola – Marzena Fałowska, tel. 18 446 90 09.
 3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:  

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (śniadanie, dwudaniowych obiadów zupa   i drugie danie z kompotem/napojem, podwieczorek ) dla dzieci  w ramach  żywienia na terenie przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Rytro    w II półroczu roku szkolnego 2023/2024:
  1. Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze  (Rytro 655) – około 85 śniadań, około 85 obiadów, około 50 podwieczorków – dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat;
 2. Zadaniem Wykonawcy jest kompleksowe żywienie dzieci zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.
 3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawiony do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.
 4. Szacunkowa ilość przygotowanych i dostarczonych  posiłków (śniadanie, zupa i drugie danie z kompotem, obiad ) wyniesie 85 sztuk.
 5. Przygotowanie obiadów odbywać się będzie od 12 lutego 2024 r. do 12 lipca 2024 r. we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych opiekuńczych.
 6. W wykonaniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. przygotowywania w ramach prowadzonej działalności śniada, obiadów dwudaniowych posiłków w postaci zup i drugich dań z kompotem lub napojem, podwieczorków  zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci  (temperatura 75 st. Celsjusza dla ciepłych śniadań i zup i 60 st. Celsjusza dla drugich dań);
 2. przygotowywania posiłków o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 600 kcal.  i gramaturze:

- śniadanie – 280 - 350 kcal polecane są zupy mleczne z dodatkiem produktów zbożowych pełnoziarnistych, np. owsianka, kasza jaglana czy jęczmienna na mleku (mleko spożywcze najkorzystniej o zawartości 2% tłuszczu); napoje mleczne fermentowane, np. jogurty, kefiry, maślanki, mleko zsiadłe; sery i serki twarogowe, sery podpuszczkowe (w ograniczonej ilości);  naturalne produkty mleczne. Do smarowania pieczywa stosować masło.
- obiad – 490 - 560 kcal i gramaturze:
Ÿ zupy – 250 - 300 gram
Ÿ drugie danie: 160 – 350 gram, gdzie w przypadku:
Ÿ dania mięsnego lub rybnego: ziemniaki, kasza, ryż, makaron – nie mniej niż 100 gram po ugotowaniu, zaleca się ograniczenie mięsa czerwonego i przetworów mięsnych do 350-500 gram w tygodniu na rzecz mięsa drobiowego, ryb, nasion roślin strączkowych i jaj.
Ÿ mięso lub ryba – nie mniej niż 80 gram, waga po ugotowaniu lub usmażeniu nie licząc ewentualnej panierki, w przypadku ryb, ryby bez ości lub filet;
Ÿ surówka – nie mniej niż 80 gram (do surówek, jako dodatek stosować np. olej rzepakowy, oliwę z oliwek, sojowy, słonecznikowy.
Ÿ danie jarskie i półmięsne – nie mniej niż 160 i nie mniej niż 250 gram
W potrawach typu naleśniki, kluski, pierogi, ciasta warto zastępować częściowo mąkę pszenną mąką pełnoziarnistą.
Ÿ kompot / sok – 250 ml
- podwieczorek – 70 - 140 kcal.

Posiłki przygotowywane dla przedszkola powinny zawierać :
1)  produkty spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych;
2) posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) zawierały produkty z następujących grup środków spożywczych: produktów zbożowych z tzw. grubego przemiału, np.: pieczywa razowego czy graham, kaszy gryczanej, ryżu brązowego, makaronu pełnoziarnistego, płatków zbożowych lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze;
3) zupy, sosy oraz potrawy sporządzane były z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;
4) od poniedziałku do piątku były podawane nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej, przy czym do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40% (olej rzepakowy lub oliwa z oliwek);
5) napoje zalecane to oprócz wody nisko i średnio zmineralizowanej, naturalne soki owocowe, warzywne, soki owocowo-warzywne (bez dodatku cukru), napoje mleczne, herbatki owocowe. Napoje przygotowywane na miejscu zawierały nie więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia;
6) każdego dnia były podawane:
a) co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych,
b) co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych,
c) warzywa lub owoce w każdym posiłku (minimum to 400 gram warzyw i owoców dziennie, ale im więcej tym lepiej, z zachowaniem proporcji więcej warzyw niż owoców),
d) co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie,
7) w żywieniu przedszkolnym było podawane przynajmniej trzy porcje warzyw lub owoców;
8) co najmniej raz w tygodniu była podawana porcja ryby.

 

 

 1. dania mięsne powinny zawierać "sztukę mięsa na osobę", a podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte; pod pojęciem "wkładka mięsna" i "danie mięsne" należy rozumieć porcję mięsa drobiowego (z wyłączeniem skrzydełek), wieprzowego lub wołowego (z wyłączeniem kiełbasy i parówek);
 2. przygotowywania posiłków w piątki bez wykorzystania artykułów mięsnych, możliwość przygotowania filetu z ryby (nie dopuszcza się przygotowywania posiłku z ryby mielonej), bądź dań jarskich (np. pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety, pyzy lub inne);
 3. stosowania się do zapisów złożonego dyrektorom szkół jadłospisu uwzględniającego 10- dniowe menu, w terminie nie krótszym niż 5 dni przed upływem 10 - dniowego okresu, wyznaczony przez dyrektora koordynator może zgłaszać w imieniu przedszkola propozycje zmiany w zaproponowanym menu, a Wykonawca obowiązany jest te propozycje uwzględnić; przygotowane danego dnia posiłki muszą ściśle odpowiadać jadłospisowi;
 4. dostarczania posiłków w pojemnikach utrzymujących ich temperaturę
  i gotowych do spożycia po ich dostarczeniu jako tzw. posiłków ciepłych; dostarczane posiłki muszą być proste, tradycyjne, lekkostrawne, świeże, atrakcyjne z punktu widzenia dziecka, przewożone w ten sposób, by istniała możliwość ich estetycznego podania (nie dopuszcza się przygotowania rozmiękczonych, pływających w wodzie ziemniaków, innych warzyw, makaronu, itp.); dostawy posiłków przez Wykonawcę przeprowadzone będą własnym środkiem transportu, na własny koszt; Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków w miejsce wskazane
  przez przedszkole;
 5. dostarczania posiłków we wszystkie dni w godzinach pomiędzy:
 • śniadanie 7.30-8.00
 • obiad 11.00-11.30
 • podwieczorek 13.00-13.30.
 1. uzgodnienia z dyrektorem przedszkola godziny dostawy we wskazane miejsca;
 2. w przypadku zmiany organizacji pracy przedszkola posiłki będą wydawane
  w godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem;
 3. wykonywania posiłków ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia sporządzonych zgodnie
  z wymogami sztuki kulinarnej oraz z przestrzeganiem wszelkich wymogów sanitarnych dla żywienia zbiorowego.
 1. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących:
 2. wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń);
 3. personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie);
 4. cyklu produkcyjnego u jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, składowania
  i magazynowania produktów, przewozu posiłków).
 5. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków
  w okresach 2 tygodniowych (10 dni). Dania mięsne muszą być urozmaicone, przygotowane tego samego dnia, z różnych rodzajów mięsa, które nie mogą się powtarzać w jednym tygodniu; raz na dwa tygodnie, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jadłospis dwutygodniowy w celu jego zatwierdzenia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tj. zmniejszenia lub zwiększenia ilości dziennej zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb zgłaszanych przez rodziców/ opiekunów prawnych; Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków zmienione ilości, które zgłoszone zostaną przez rodziców/ opiekunów prawnych w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 18.00 do Wykonawcy.
 7. Planowane w pkt 4 ilości mogą ulec zmianie, zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany ilości dzieci objętych dożywianiem bądź wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
 8. Przewidziana w umowie planowana ilość posiłków określona w pkt 4 może ulec zmniejszeniu. W przypadku zakupu mniejszej ilości posiłków Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnego roszczenia.
 9. Wykonawca podpisze umowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży chcących korzystać z dożywiania. W kolejnym okresie rozliczeniowym uwzględni odpisy za obiady, które zostały zgłoszone wcześniej w danym miesiącu.
 10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem gospodarczym i osobowym na przygotowanie i dowóz gorących posiłków do wskazanych przez Zamawiającego miejsca.
 11.  W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru niespożytych resztek posiłków oraz zużytych opakowań; w tym celu dostarczy do miejsca wydawki posiłków odpowiednią ilość i wielkość pojemników. Odbiór resztek posiłków oraz zużytych opakowań będzie odbywał się zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dobę.
 12. Proponuje się, aby Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadził wizję lokalną miejsc dostaw.
 13. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednej porcji gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego lub dwudaniowego był należycie oszacowany i aby uwzględniał wszystkie poniesione przy realizacji zamówienia koszty.
 14.  Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe i ilościowe:
 1. jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj zupy nie może powtarzać się w tygodniu, a drugiego dania w dekadzie;
 2. w tygodniu powinien być dostarczany naprzemiennie: obiad z drugim daniem mięsnym (wołowina, drób, mięso wieprzowe) z daniem jarskim, półmięsnym, rybnym lub zupą (w skali miesiąca ilość wydanych obiadów z drugim daniem winna być równa ilości pozostałych dań obiadowych);
 3. przynajmniej raz na dwa tygodnie drugie danie z rybą morską (dorsz, mintaj, morszczuk,  sola,  łosoś), Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet;
 4. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez dodatku substancji dodatkowych - konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;
 5.  w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, rzadziej smażone; mięso powinno być miękkie;
 6. do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz,  umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
 7. zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią ilością śmietany (te które wymagają śmietany);
 8.  zalecane jest różnicowanie smaku sosów, również ważna jest estetyka potraw i posiłków;
 9. Zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności;
 10. obiady powinny być przygotowane ze składników wcześniej nieprzetworzonych (świeżego mięsa, surowych warzyw i owoców); w sezonie zimowym dopuszcza się przygotowania posiłków na bazie półproduktów;
 11. nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree).
 1. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, tj. m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
  w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
 2. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
 4. Udział energii z tłuszczu nie powinien przekraczać 30%. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez:
 1. stosowanie tłuszczów roślinnych;
 2. ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
 3. umiarkowane stosowanie mięsa "czerwonego";
 4. stosowanie mięsa drobiowego;
 5.  stosowanie ryb (filety);
 6.  umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
 7. duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
 1. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę. Wyklucza się posiłki na bazie fast food oraz potraw i napojów z proszku (z wyjątkiem budyniu i kisielu) lub na bazie suszu. Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów:
 1. konserwy,
 2. produkty z glutaminianem sodu;
 3. parówki (o zawartości mięsa mniejszej niż 70 %);
 4. produkty masłopodobne i seropodobne;
 5. mięso odkostnione mechanicznie (MMO);
 6. wędliny z dodatkiem preparatów białkowych (soja) lub skrobi modyfikowanej.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

2. Termin realizacji zamówienia:  12.02.2024 r. – 12.07.2024 r.

4. Warunki płatności: przelew na konto wskazane przez Wykonawcę w umowie podpisanej w rodzicem w terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca.

5. Terminy:

Składanie ofert: 12 stycznia 2024 r.
                           Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Otwarcia ofert: 15 stycznia 2024 r.

 

 

Załącznik nr 1  O F E R T A

  Załącznik nr 2  WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH 

Załącznik nr 3   OŚWIADCZENIE